Vstupenky kupujte zde  

Hosté


Skvělá příležitost potkat filmové, komiksové a další hvězdy.

Získej neopakovatelný zážitek na besedě, výjimečnou fotografii se svým oblíbencem a vzácný podpis. Pochlub se na Instagramu a FB.
Uvedení hosté již smluvně potvrdili účast. Podrobnosti o besedách, fotkách a podpisech níže.


Přítomnost jednotlivých hostů na akci si můžete zkontrolovat v tomto přehledu.


Herci a dabéři

Komiksoví tvůrci

Spisovatelé

Cosplayeři

Influenceři

Další hostéPodrobnosti o besedách

U každého hosta je uvedena jeho přítomnost na Comic-Conu Prague. Změny účasti hostů jsou vyhrazeny. Besedy s hosty jsou zahrnuty v ceně vstupenky na Comic-Con Prague.

 • Držitelé VIP vstupenek mají přednostní vstup do sálů B a E2 a vyhrazená místa v předních řadách. Pokud neobsadí vyhrazená místa nejpozději 5 minut před začátkem pořadu, ztrácejí na ně nárok.
 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů ohledně vstupu do sálu, případných přesunů, opuštění sálů, fotografování a natáčení apod.
 • Besedy v cizím jazyce jsou v sále B simultánně tlumočeny do sluchátek, je nutné si včas předem vyzvednout sluchátka (za poplatek) a při odchodu ze sálu je odevzdat organizátorům.
 • Besedy v cizím jazyce jsou v sále E2 tlumočeny na pódiu nebo netlumočeny.
 • Fotografování s bleskem a pořizování video a audio záznamu je možné pouze z místa sezení a 5 minut po začátku a 5 minut před koncem každého pořadu, aby nebyl pořad rušen. Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek napomenutí nebo ukončení účasti na pořadu či dokonce celém conu.
 • Všichni hosté mají právo kdykoli zrušit účast z důvodu pracovních nabídek, nemoci nebo ze soukromých důvodů, a to i v krátkém čase před festivalem. Účastník nemá nárok na vrácení vstupenek vč. VIP vstupenky při zrušení účasti hosta.

Podrobnosti o setkáních, fotografiích a podpisech

Předem online nebo na místě lze zakoupit

 • 20-25 minutové setkání s hostem v backstage
 • velkou společnou profi fotografii s hostem v papírové i digitální podobě
 • velkou fotografii hosta (civilní, z filmu, seriálu nebo hry) k podpisu
 • autogram-podpis hosta na společnou fotografii nebo fotografii hosta, případně s věnováním
 • velkou podepsanou fotografii hosta
 • Všechny vstupenky a VIP vstupenky si můžete objednat předem prostřednictvím Ticketmaster, setkání, fotografie a autogramy prostřednictvím e-shopu Comic-Conu Prague.
 • Pokud je celkový počet vyprodán již před festivalem, bohužel není možné vstupenky, setkání, fotky a podpisy zakoupit později.
 • Pokud nejsou vyprodané, lze vstupenky koupit na místě u Ticketmaster, setkání, fotografie a autogramy v prodejním stánku Comic-Con Prague ve foto zóně.
 • Všechny uvedené ceny jsou orientační, určující ceny jsou v e-shopu Comic-Conu Prague a prodeji Ticketmaster a na místě.
 • Organizátor si vyhrazuje právo ceny kdykoli změnit (což nemá vliv na před tím zakoupené).
 • V případě, že host posune účast na další ročník, lze počkat (poukázky zůstanou v platnosti) nebo do data ukončení aktuálního CCP požádat na shop@comiccon.cz o vrácení peněz. K vrácení dojde do jednoho měsíce.
 • V případě, že host zruší účast úplně, bude úhrada za setkání, fotografie a autogramy vrácena zpět do jednoho měsíce po conu.

Organizace setkání, fotografování a podepisování

 • Účastník si cca týden před v e-shopu Comic-Conu Prague nebo na místě vybere čas setkání, fotografování nebo podepisování.
 • Setkání s hostem probíhá s moderátorem, který může i tlumočit, trvá 20-25 minut, 1-4 účastníci, selfie, podpis, občerstvení.
 • Fotografii s hostem ve velikosti 20x30 cm dostane bezprostředně po odchodu z místa fotografování.
 • Jedna poukázka = jedna fotografie pro jednu až dvě osoby najednou.
 • Pro setkání s hostem je vyhrazen prostor v hlavním zázemí pro hosty, s občerstvením. S hostem se potkají 4 účastníci na dobu cca 25 minut. Setkání je moderováno a tlumočeno dle potřeby.
 • Pro fotografování s hosty a jejich podepisování budou vyhrazené prostory v 1. patře O2 universum. Každý den účasti hosta proběhne jedno setkání, jedno nebo dvě půlhodinová fotografování a několik půlhodin podepisování.
 • Na e-shopu Comic-Conu Prague cca týden před nebo na místě na stánku Comic-Con Prague si účastník z dostupných časů vybere časový rozsah (1 konkrétní půlhodina), ve kterém bude chtít získat předem (předem online nebo na místě) zakoupenou fotografii s hostem nebo jeho podpis nebo se s hostem setkat. Nebude muset stát několikahodinové fronty.
 • Pokud si účastník nevybere žádný nebo nestihne vybraný časový rozsah, ztrácí nárok na získání setkání, fotografie nebo podpisu a nemá nárok na vrácení peněz. Organizátoři ve foto&podpisové zóně Comic-Conu Prague se přesto budou snažit najít řešení, pokud bude existovat.
 • Pokud se setkání, fotografování a podepisování z jakéhokoliv důvodu zpozdí, počká účastník, než na něj přijde řada.
 • Za jednu zakoupenou poukázku lze získat jednu fotografii pro jednu až dvě osoby. Pro hromadné fotografie je nutné zakoupit více poukázek.
 • Herci budou poskytovat selfie fotografie pouze při setkání, tedy je vůbec nenabízíme k prodeji, nejen z důvodu úspory času. Součástí setkání je i jeden podpis.
 • Profesionálně vytištěnou fotografii ve velikosti 20x30 cm a obálku k ní dostane účastník bezprostředně po odchodu z prostoru pro fotografování.
 • Účastník má nárok na nové vyfotografování, pokud bude fotografie technicky velmi nekvalitní (hodně rozmazaná, hodně přesvětlená nebo tmavá, nezachycující hlavu a většinu těla apod.). Účastník nemá nárok na nové vyfotografování, pokud se mu fotografie nelíbí nebo pokud je technická kvalita fotografie alespoň dobrá.
 • Digitální verzi fotografie lze získat stažením z webu/e-shopu Comic-Conu Prague cca za měsíc po festivalu, s použitím kódu uvedeného na originální fotografii.
 • Host je oprávněn odmítnout fotografii v nevhodné pozici nebo podpis na nevhodný předmět dle jeho úsudku.
 • Účastník je povinen se řídit pokyny organizátorů, nezdržovat, neobtěžovat hosty.
 • Tyto organizační informace se mohou kdykoliv, i na místě, změnit dle potřeby organizátorů v zájmu zajištění hladkého průběhu fotografování a podepisování.


Hosté Comic-Conu Prague 2021

Hosté Comic-Conu Prague 2020