Biografie


VLASTISLAV TOMAN (komiksový scénárista, novinář; Česko)


Účast hosta: všechny dny


Vlastislav Toman je český novinář, spisovatel dobrodružných knih a scenárista komiksů. V letech 1959–1991 působil jako šéfredaktor časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců.
Během války byl nasazen, dostudoval po válce střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni (1948). Po studiu nastoupil do plzeňské Škodovky. Poprvé publikoval krátkou povídku v časopise Vpřed v roce 1948. V letech 1953–1956 byl kulturním redaktorem časopisu Rudá zástava.
V roce 1956 pomáhal zakládat časopis ABC, v roce 1959 se stal jeho šéfredaktorem, kterým byl až do roku 1991. ABC bylo za jeho působení největším časopisem pro mládež. Od roku 1994 řídil časopis pro mládež Kamarád.
Vydal řadu dobrodružných i populárně naučných knih a scénářů komiksů, obvykle se sci-fi námětem. Tyto komiksy vycházely na pokračování v časopisu ABC i jinde. Věnoval se popularizaci kosmonautiky a historii střelných zbraní. V roce 1974 byl oceněn cenou ČSAV za nejlepší populárně vědecké práce v tisku, rozhlase a TV.